Lietošanas noteikumi

Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte

Kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādi

Jūsu personas datu iegūšana un apstrāde tiek veikta SIA PROJECT WAKE, reģistrācijas Nr. LV40103862858, juridiskā adrese minsteres iela 20, Baltezers, Latvija, LV-2164.
Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:
zvanot pa tālruni +371 28090929, rakstot e-pastu uz 

Uzņēmumā veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Uzņēmums PROJECT WAKE veic Klientu personas datu apstrādi saskaņā ar 2018. gada 25. maijā piemēroto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Mēs ar lielu atbildību izturamies pret Klientu personas datiem, izprotot to nozīmi un vērtību. Mēs apliecinām, ka iegūstam un apstrādājam Klientu datus ievērojot konfidencialitāti un sekojošus principus:

Turpmāk tekstā sekojošā informācija attiecas uz fizisku personu datu apstrādi:

Personas datu apstrādes nolūki

Norādītie personas dati tiek iegūti un apstrādāti tikai sekojošiem nolūkiem:

Attiecīgo personas datu kategorijas

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. SIA PROJECT WAKE apstrādā tādas personas datu kategorijas, kā:

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

SIA PROJECT WAKE apstrādā Klienta personas datus saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu, kā arī balstoties uz uzņēmuma likumīgajām (leģitīmajām) interesēm. SIA PROJECT WAKE leģitīmās intereses ir:

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA PROJECT WAKE glabā personas datus visīsāko iespējamo laika posmu, lai tiktu nodoršināta Klientu datu bāzes informācijas uzturēšana un tās regulāra atjaunošana, kā arī tiktu veikti visi nepieciešamie grāmatvedības uzskaites pienākumi.

Datu nodošana trešajām personām

Personas dati, kas nonākuši mūsu uzņēmuma Klientu datu bāzē var tikt nodoti tikai tām trešajām personām, kas nodrošina pasūtījuma piegādes pakalpojumus, kā arī grāmatvedības pakalpojumus un tikai nepieciešamības gadījumā. Apliecinām, ka trešās personas, kurām nododam Klienta datus, ievēro personas datu aizsardzības principus atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai saskaņā ar 2018. gada 25. maijā piemēroto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Mūsu uzņēmuma klientu dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas savienības.

Klienta – personas datu subjekta, tiesības

Lai īstenotu savas tiesības, Jums jāsazinās ar uzņēmumu SIA PROJECT WAKE iesniedzot pieprasījumu. SIA PROJECT WAKE uz Jūsu pieprasījumu atbildēs bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja uzņēmums neplāno izpildīt Jūsu pieprasījumu, tiek norādīts iemesls. Lai jūs varētu īstenot savas tiesības, iespējams, jums lūgs sniegt informāciju, lai apstiprinātu jūsu identitāti.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības iestādei.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu nodošanai un glabāšanai mūsu datu bāzē. Tās tiks īstenotas tādā līmenī, lai būtu iespējams veikt grāmatvedības uzskaites prasības uzņēmumam.

Sīkdatņu izmantošana

Lai mūsu interneta veikals veiksmīgi darbotos mēs, tāpat kā citi veikali un interneta resursi Latvijā un pasaulē, veikalā  hiwake.lv izmantojam sīkdatnes (angļu valodā: “cookies”).

Ko nozīmē “sīkdatne”?

Sīkdatne ir neliela datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu ierīci, piemēram, mobilo tālruni, datoru vai planšetdatoru internetveikala hiwake.lv apmeklējuma laikā un šajā ierīcē tiek saglabāta. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni, tādā veidā palīdzot atcerēties Jūsu izvēlētos interneta veikala lietošanas iestatījumus un padarot katra lasītāja lietošanas pieredzi ērtāku.

Kāpēc hiwake.lv izmanto sīkdatnes?

Interneta veikals hiwake.lv izmanto sīkdatnes, lai atcerētos to, vai Jūs jau piekritāt, ka mēs savā mājaslapā sīkdatnes izmantojam, kā arī lai padarītu Jūsu lietošanas pieredzi ērtāku un patīkamāku, proti, ar sīkdatņu palīdzību mēs varam piemeklēt Jūsu interesēm piemērotākos produktus un tehniskos risinājumus.
Šīs sīkdatnes ir anonīmas, tāpēc ar to palīdzību nevar noteikt Jūsu identitāti, tomēr mums sīkdatņu dati apkopotā veidā palīdz apkopot interneta veikala lietošanas paradumus, uzzināt, no kāda veida ierīcēm mūsu veikals tiek apmeklēts visbiežāk, kā arī iegūt tehniskus un sociāldemogrāfiskus datus, lai interneta veikala tehniskā komanda un produktu izvietošanas komanda labāk izprastu mūsu pircēju lietošanas paradumus un intereses. Tas mums palīdz plānot mājaslapas tehnisko attīstību tā, lai padarītu hiwake.lv vēl ērtāku lietošanai.
Uzkrātās sīktadnes var būt pieejamas SIA PROJECT WAKE struktūrvienībām, mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem, kā arī valsts iestādēm. Informācijas anonīmai apkopošanai un analizēšanai kvantitatīvā veidā mēs izmantojam mūsu sadarbības partneru “leadersend” un “Google Analytics” izveidotos rīkus.

Kā atslēgt sīkdatnes?

Jūs kā ierīces lietotājs pats kontrolējat to, vai piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu veikalā. Ja jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanai, taču pārdomājāt, Jūs tās varat dzēst no savas ierīces. Ja nevēlaties, lai sīkdatnes jūsu datorā tiktu lietotas pavisam, lielākā daļa pārlūkprogrammu piedāvā iespēju iestatīt sīkdatņu bloķēšanu, tomēr tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet mūsu internetveikalu. Tāpat pastāv iespēja, ka dažas funkcijas vai internetveikala sadaļas nedarbosies vai darbosies ierobežoti.
Apmeklējot interneta veikalu hiwake.lv, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un apkopotā, anonīmā veidā izmantojam Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties, nodzēšot savā ierīcē saglabātās sīkdatnes. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

Jautājumu vai ierosinājumu gadījumā droši rakstiem mums uz hiwakelatvia@gmail.com